ЗА НАС

ЕТКаравелЕТ „Каравел” е регистрирана 1994 г.

С монтаж на АГУ се занимаваме от 1999 г.

В течение на дългогодишната ни практика сме конвертирали почти всички масови марки автомобили. Срещали сме всякакви предизвикателства, като към всеки автомобил подхождаме по най-оптималния вариант.

Екипът ни се състои от:

1. Иво Янков Ленков - Управител. Завършил ОТФМО „М. В. Ломоносов”, специалност лазерна техника. Завършен курс по газови технологии към „Газтек БГ”, квалификация за монтаж и поддръжка на АГ „Зенит” – Полша от 2008 г., квалификация за монтаж и поддръжка на АГУ работещи с течен пропан бутан на фирмата ICOM – Италия.

2. Мирослав Янков Ленков Завършил ТТЕ „Хенри Форд” – специалност "Монтьор на газови съоръжения и инсталации", завършен курс по газови технологии към „Газтек БГ”.

3. Янко Григоров Ленков Завършил ОТМТ „Сталин” и СПТУ „Цвятко Радойнов”, специалност технология на металите. Специализирал технологии на заваряването в ГДР и дългогодишен преподавател по заваряване и дефектоскопия. Завършен курс по газови технологии към „Газтек БГ”.

Нашите
сертификатиiso-9001

iso-14001

Инжекцион
течна фазаПолзваме инжекционна помпа Walbro, разработена специално за пропан-бутан. Подържа постоянно налягане от 3 Bar-a. Газовите дюзи са Siemens /специално разработени за пропан-бутан/. Системата използва изцяло информацията от бензиновия мотор и не се налагат допълнителни настройки.